Bekijk de film "Sjee, lijm van Esbeek"

Aan De Keukentafel met Dion Luijten

Aan De Keukentafel met Dion Luijten

Hee, een bekend gezicht, zag ik jou niet op tv?’ Als woordvoerder en communicatieadviseur van de politie eenheid Oost Brabant verschijnt Esbekenaar Dion Luijten (45) met enige regelmaat op de Nederlandse buis. Dion doet zijn woordje bij televisiezenders zoals Omroep Brabant, SBS en ook bij de NOS. Hij maakt persberichten van spelende zaken. Belangrijk is dat hij de boodschap goed verwoord naar buiten brengt, het mag het onderzoek niet schaden. Daarvoor bekleedde hij tien jaar lang de functie van hondengeleider. Dat betekent dat je dienst doet met een surveillancehond en ingezet wordt bij bijvoorbeeld geweldsincidenten of inbraken. En dáárvoor werkte Dion in de algemene surveillance dienst.

Kliek
De geboren en getogen Tilburger groeide op in een gezin met vier zonen op De Besterd. Pa werkte bij de Volt. Zoals ook twee van zijn broers ging Dion na het Odulphus lyceum in 1988 naar de politieschool in Harlingen. In 1990 ging hij werken bij het toenmalige Korps Rijkspolitie. Dion kreeg in 2003 een relatie met collega Carmen. “Ik woonde in Waalwijk, mijn familie in Tilburg en Carmen in Bladel. We zochten een woonbestemming tussenin. Dat het de gemeente Hilvarenbeek zou worden was snel duidelijk. In 2005 gingen wij in Esbeek wonen. ‘Wat ga je daar toch doen bij die kliek’, werd ik gewaarschuwd. We gingen er open minded in. Wij hebben nergens moeite mee gehad. Samen met onze twee kleine kinderen wonen wij heerlijk in Esbeek. Ik sloot me al snel aan bij een mountainbike clubke. In deze hoek zit behoorlijk wat import. Dat scheelt misschien, maar ook met echte Esbekenaren hebben wij een goed contact.

Wapenbezit
Zoals overal zijn er ook bij de politie veranderingen en reorganisaties. “Zo zijn wij van 26 korpsen naar 1 korps gegaan. Maar wij merken ook veranderingen onder de burgers. Zij zijn veel mondiger en agressiever geworden. Er is meer wapenbezit en minder respect. Toen ik begon was er geen internet en mobiele telefoon, laat staan mobiele telefoons met internet. In mijn begintijd als woordvoerder was de politie de enige bron van informatie. Tegenwoordig staat alles meteen op internet en journalisten hebben de betrokkenen al snel gesproken. Het ligt direct op straat. En dat kan een onderzoek aardig in de weg zitten. Of ik ooit wakker lig van een zaak? Dat is me eigenlijk nog nooit gebeurd. Ik kan zaken snel een plaatsje geven en verwerk het door er met collega’s en thuis over te praten.”

Gebeurtenis/anekdote
“Drie jaar geleden was op De Laarakker in Liempde een babylijkje van een meisje gevonden. Ik was woordvoerder in deze zaak. Familie was niet te achterhalen. Er werd een toepasselijke naam verzonnen: Sterre van de Laarakker. Mijn dochtertje Sterre was toen een paar weken oud. Ik vond het wel een eer. Het is overigens een onopgeloste zaak.” Zo heeft Dion een legio aan verhalen van gebeurtenissen.

Dion houdt van van reizen. Met dochtertje Sterre in de rugdrager in Yellow Stone National Park in Amerika

Hij herinnert zich dat hij voor het eerst op tv kwam als woordvoerder. Met vrienden zat hij paraat en toen hij in beeld kwam sprak de voice-over, tot grote hilariteit van de aanwezigen, dwars door zijn verhaal heen. Ook keek Dion eens urenlang met een verwrongen gezicht de Esbeekse huiskamers in, doordat het oude Tv-kabelsysteem een storing had.

Inbraaktip
“Woninginbraak is moeilijk de kop in te drukken. Dat blijft bij de politie een speerpunt. Mensen moeten weten dat je niet alleen voor een ongeluk of een hartaanval 112 (dat is de kortste lijn) moet bellen, maar zeker ook bij verdachte zaken. Bijvoorbeeld als je een auto met gedoofd licht door de straat ziet rijden. De piek van inbraken is in de vroege donkere avonduren. Mensen zijn dan minder alert, omdat er overal bedrijvigheid is. De deuren zijn gewoon open. Die gaat alleen ‘s nachts op slot. Zo wordt het de inbreker makkelijk gemaakt. De burger kan preventief veel doen.”

Verzoeknummer: “Laat ik maar toepasselijk iets van The Police kiezen; ‘Every little thing she does is magic’.”

Lees meer
  1590 Hits
  0 reacties

Presentatie herontwikkeling Parochie Esbeek Samenwijs Esbeek

<Film van het proces door Jan van de Wiel

bouwwerkkerk.jpeg

Presentatie herontwikkeling Parochie Esbeek Samenwijs Esbeek

Lees meer
  696 Hits
  0 reacties

Aan De Keukentafel met Marian van Helvoirt.

Aan De Keukentafel met Marian van Helvoirt.

Op 21 april nam Marian van Helvoirt - van Nistelrooij (65), gezien de pensioengerechtigde leeftijd, afscheid van haar vertrouwde Mytylschool, verbonden aan revalidatiecentrum Leijpark in Tilburg. Een school voor leerlingen met lichamelijk meervoudige handicap of leerlingen met functionele beperkingen. Marian mag officieel het jaar nog afwerken, maar zij bedacht zo dat het voorjaar wel een mooi moment is om afscheid te nemen.

Wennen in Esbeek
Ik groeide op in Nuland in een gezin met zes kinderen. Mijn vader was zaakvoerder van de boerenbond. Ik ging naar de Mulo in Den Bosch en deed vervolgens de kleuterleidsteropleiding. Toen ging ik aan de slag bij ‘Het Kakelhofje’ in Berkel-Enschot. Ik haalde mijn hoofdakte en werd hoofdleidster. Begin jaren 70 leerde ik in een dansgelegenheid in Vught Jan van Helvoirt uit Diessen kennen. Wij trouwden en betrokken het ‘oude postkantoor’ aan de Esbeekseweg in Esbeek. In het begin was het wel wennen om in Esbeek te wonen, maar gelukkig had ik mijn werk in Berkel- Enschot ook nog. Toen onze Stijn werd geboren zegde ik mijn baan op. Dat was in die tijd gebruikelijk. Ik vond de kleuterklassen met 42 kleuters toen wel erg veel. Je kon amper tijd besteden aan de kinderen, want je was veel bezig met organiseren. Ik herinner me nog een stil teruggetrokken manneke in de klas. Ik vond het zo erg dat ik gewoon geen tijd voor hem had. Dat was ook de reden dat ik ondertussen een opleiding voor het speciaal onderwijs ging volgen.”

Vaste baan Mytylschool
“Toen ook onze Bram en Gijs naar de basisschool gingen deed ik na wat invalwerk op De Wingerd invalwerk op de Mytylschool. Dat was in 1986.Toen er een vacature bij een MLK (Moeilijk Lerende Kinderen) klas vrij kwam rolde ik in een vaste baan. Mijn doelgroep waren kinderen met een motorische beperking met leerproblemen. Er hebben wel wat wisselingen plaatsgevonden. De laatste jaren deed ik de eindgroep van 16 tot 19 jarigen. De zorgtaken nam de klassenassistente op zich. Ik richtte mij puur op het leerprogramma. Weet je, het speciaal onderwijs is niet te vergelijken met het reguliere onderwijs. De verschillende afdelingen maken het werk gevarieerd. De groepen zijn stukken kleiner. Maar dat moet ook, want de kinderen hebben meer aandacht nodig. En daar krijgt een leerkracht ook ruimte voor. Samen met een logopediste heb ik ook nog een, inmiddels opgeheven, communicatie groepje geleid: gebarentaal aanleren en oefenen, communicatieapparaten bedienen, taal oefenen enz.”

Anekdotes
“Of ik wat leuke anekdotes heb? Ik viel in op de kleuterschool in Esbeek. Ik moest naar de tandarts want mijn tand was eruit. Jullie Denise vond het niet leuk dat ik wegging. Ze zei: ‘Marjan, ik zal net doen dat ik het niet zie dan hoef je niet weg.’ Maar ik ging toch en toen ik terug kwam zei ze ‘Ik zei toch dat ik net zou doen dat ik het niet zie!’

Zo moest ik ook een keer lachen met een jongetje op de kleuterschool in Geffen. De inspectie kwam onverwachts. Wij moesten dagelijks een verhaaltje uit het hoofd vertellen, niet voorlezen uit een boek. De inspectie controleerde bij de kinderen of juf dit daadwerkelijk had gedaan. Inspecteur: ‘wat heeft jullie juf vanmorgen gedaan?’ Kleuter: ‘een verhaaltje voorgelezen.’ Inspecteur: ‘een verhaaltje voorgelezen met een boek erbij?’ kleuter: ‘Nee, da din ze uit durre kop.’ Buiten verhalen vertellen, speel ik graag poppenkast. Taalles en creatieve vakken zijn ook mijn ding.”

Wat nu?
Jan en ik gaan binnenkort een rondtrekreis door West Amerika maken. Ik heb mezelf beloofd dat als ik stop met werken wij iets speciaals gaan doen. En daarna, tja, daar moet ik nog over nadenken. Dat kan alle kanten op. Ik vond het raar en ook best moeilijk om afscheid te nemen van de Mytylschool. 29 Jaar lang heb ik er met veel plezier en voldoening gewerkt. Ik heb er leuke, ontroerende en grappige dingen mogen beleven.”

“Mijn verzoeknummer is ’School is out for summer’ van Alice Cooper. Dat lijkt mij heel toepasselijk, want voor mij is de school deze zomer ook uit.”

Lees meer
  1718 Hits
  0 reacties

EEN SCHOOL IN DE KERK: EEN AMBITIEUS MAAR REËEL PLAN

De plannen om een samenwijs-accommodatie in de kerk te vestigen gonzen al langer door het dorp. Deze wijze van herbestemming van het gebouw van de Sint Adrianuskerk wordt al enige tijd onderzocht door de coöperatie.Tijdens de ouderavond op basisschool De Wingerd op maandag 30 april vertelden Piet Verhoeven en Ad van de Wouw aan de aanwezige ouders over de huidige concrete plannen. Ad besteedt inmiddels een groot deel van zijn tijd aan dit project, daarbij geholpen door onder andere Martje Hutten en Rob Hesselmans. Bij de ontwikkeling van dit plan zijn inmiddels een groot aantal partijen betrokken: basisschool De Wingerd, peuterspeelzaal De Debberkes, de verschillende vormen van opvang, architect Steef Luijten en niet te vergeten het parochiebestuur, het bisdom en natuurlijk Gemeente Hilvarenbeek.

SAMENWIJS, WAT IS DAT?

Een ‘Samenwijs-accommodatie’ is een multifunctionele voorziening waarin onderwijs, jeugdgezondheidszorg, welzijn en opvang voor kinderen van 0 tot 12 jaar een plaats hebben. Eén locatie dus waar kinderen zich kunnen ontwikkelen en waar de overgang tussen opvang, peuterspeelzaal en onderwijs op elkaar zijn afgestemd en vloeiend verlopen. Het beleid van Gemeente Hilvarenbeek is er op gericht om in iedere kern een samenwijs-accommodatie te vestigen – dus ook in Esbeek.

IN DE KERK, MAAR HOE?

Door architect Steef Luijten en zijn team zijn inmiddels prachtige plannen ontwikkeld om het gebouw van de kerk geschikt te maken. Omdat het gebouw een monument is, zullen wijzigingen in het uiterlijk beperkt moeten blijven. Toch zullen er aanpassingen nodig zijn om bijvoorbeeld voldoende daglicht in het gebouw te krijgen, om veilig buiten te kunnen spelen, om klaslokalen en andere ruimtes mogelijk te maken en zeker ook om het klimaat in het gebouw te beheersen. Vanzelfsprekend moet voldaan worden aan alle wetten en eisen die gelden voor huisvesting van onderwijs en kinderopvang. Daarmee wordt allemaal rekening gehouden en het lijkt er op dat het te realiseren is.

Volgens de huidige plannen zal bijvoorbeeld een lichtstraat over de volledige lengte van het dak worden gemaakt. Er zullen extra (dak-)ramen worden gemaakt en bestaande ramen worden verlengd (zie afbeelding hierboven).

Ter hoogte van het huidige koor zal een verdiepingsvloer worden gemaakt, zodat ook op de verdieping ruimte zal zijn voor klaslokalen en algemene ruimten zoals een bibliotheek en lerarenkamer. Zo kan meer dan voldoende ruimte worden gecreëerd om alle functies te huisvesten. Opvang, school en peuterspeelzaal zullen er allemaal gevestigd zijn, maar functioneren ook los van elkaar, met gescheiden ruimtes en ingangen.

Als voorbeeld hieronder een tekening van de mogelijke indeling van de begane grond. Naast 3 ruime klaslokalen zullen daar verschillende functies te vinden zijn.

Zo zijn er al veel oplossingen bedacht om dit ambitieuze plan tot werkelijkheid te maken. Want ambitieus is het zeker! Er wachten nog veel uitdagingen waarop een antwoord moet worden gevonden. De financiering is daar een voorbeeld van. Het bestuur van de coöperatie is er echter van overtuigd dat het niet onmogelijk is. Binnenkort zal een officieel haalbaarheids-onderzoek starten, dat meer duidelijkheid moet scheppen.

N.B. getoonde afbeeldingen zijn geen definitieve tekeningen

Lees meer
  917 Hits
  0 reacties

Aan De Keukentafel met Heidy Gerrits-van der Bruggen

Aan De Keukentafel met Heidy Gerrits-van der Bruggen

Ondanks dat Heidy (41) het voor haar kiezen krijgt staat zij positief in het leven. “Dat moet wel”, vindt zij “Met kniezen bereik je niks. En ik weet dat ik niet de enige ben.” Heidy staat alleen voor de opvoeding van haar tweeënhalfjarige zoontje Bart. Haar man Marcel overleed tijdens de zwangerschap.

Pestverleden
Heidy is samen met broer Jan en zus Mieke geboren en getogen op het Hoogeind in Esbeek. De basisschooltijd was niet makkelijk. Zij was de vrijheid van thuis gewend en vond het ook druk allemaal. Bovendien werd zij gepest. “Dat was nog in de tijd dat daar amper aandacht aan werd besteed”, vertelt Heidy “Een moeder van een klasgenootje, dat ook werd gepest, kwam regelmatig op school en doordat ik zag dat het bezoek averechts werkte, wuifde ik het voor mezelf maar weg. Ook in de beginjaren op de Mavo was ik doelwit. Maar dat stopte toen ik mijn mond opentrok. Dat had ik achteraf eerder moeten doen, maar ik was daar gewoon te verlegen voor. Daarna werd het allemaal leuker voor me en écht leuk werd het op MDGO, de huidige verpleegkundige opleiding. Ik ging werken bij de Donksbergen in Duizel. Daarna deed ik de In Service Z opleiding en kwam terecht bij Prisma in Biezenmortel en later bij Vincentius in Udenhout. Toen ik ging werken bij OBC in Bladel startte ik een HBO opleiding pedagogie en keerde weer terug naar Vincentius, waar ik tot op de dag van vandaag als groepsleidster bij verstandelijk oudere beperkten werk.”

Marcel
In 1999 ging Heidy op zichzelf wonen in de Lowerik in Esbeek en leerde de Gilzenaar Marcel Gerrits kennen. “We deden het rustig aan en namen de tijd om elkaar goed te leren kennen. We hadden veel gezamenlijke interesses, ondernamen leuke dingen en na een paar jaar kwam Marcel bij mij wonen. Hij had het in Esbeek goed naar zijn zin, maar hij trok nog wel naar Gilze. Het voordeel van Esbeek, grapte hij altijd, is dat het er een stuk veiliger is, omdat er geen vliegveld is. Hij werkte als bakkersmachine-monteur bij DAUB in Goirle.”

Noodlot
Heidy was net zwanger toen Marcel met vage gezondheidsklachten kreeg te kampen. Uiteindelijk verwees de huisarts hem door naar het ziekenhuis, afdeling neurologie, waar een hersentumor werd geconstateerd. “Voordat hij geopereerd werd zijn wij op 9 maart getrouwd. Een prachtige zonnige dag, om nooit te vergeten. We waren van plan om na de bevalling te trouwen, maar Marcel stond er nu op, voor het geval het fout mocht aflopen. De operatie vond plaats op 21 maart en in de eerste instantie ging het goed. Maar Marcel herstelde niet. Hij kreeg epileptische aanvallen en een herseninfarct. Hij ging nog drie maal de operatiekamer in. Het was de hel op aarde. Je leeft tussen hoop en vrees. Door mijn medische achtergrond ving ik het een en ander op, terwijl je alleen maar hoopvolle woorden wilt horen. Op 3 april 2012 is Marcel op 37-jarige leeftijd overleden. Ik was toen zes maanden zwanger van Bart.”

Bart
“Ik ben dankbaar dat Marcel en ik veel hebben gepraat. Daardoor stonden wij nóg dichter bij elkaar. Hij wou graag in Gilze begraven worden, dichtbij zijn roots. We wisten dat de baby een jongetje was. Samen hebben wij zijn naam gekozen. Marcel was fan van zangeres Avril Lavigne. Op de ochtend van 27 juni 2012, hoorde ik een liedje van haar op de radio. Het leek alsof Marcel wou zeggen ‘ik ben er ook bij’, want die middag werd Bart geboren. Mijn moeder en zus waren bij de bevalling. Het eerste jaar moet je alles weer op de rit zien te krijgen, waarbij Bart centraal stond. En het tweede jaar kwam de échte klap van het verwerken. Ik heb veel steun en hulp van familie, vrienden en dorpsgenoten. Al die kaartjes, ook tijdens Marcel zijn ziekbed, gaf veel troost. Dan ben ik ook weer blij dat ik in Esbeek woon. Ik vind het fijn om aanloop te krijgen. Vooral in het begin had ik gevoel van leven om me heen nodig. Ik ben ook blij met mijn werk, even uit het cirkeltje met Bart. Hij is een lekker ventje. Hij is mijn leven. Door middel van foto’s en verhalen, vooral ook van zijn opa en oma, houden wij zijn vader in leven.”

Muzikaal verzoeknummer is ‘Nothing else matters’ van Metallica. “Marcel heeft mij geleerd om de laatste restjes mijn pestverleden achter me te laten en dat ik leuk ben zoals ik ben. Wat ik met Marcel had, heb ik nu met Bart en de mensen om wie ik geef. De rest is onbelangrijk. Dat alles is voor mij de betekenis van dit liedje.”

HeidyGerrits.jpeg

Lees meer
  1514 Hits
  0 reacties

Coöperatie Esbeek wordt gesteund door:

Redactie & Fotografie: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Voor vragen over de Coöperatie: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Webdevelopment: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.