Notulen Algemene Vergadering 11 juni 2014

Aanwezig: Piet Verhoeven, Sjef Oerlemans, Roel Hesselmans, Teun van Egmond en Han

Bolijn, Wiesje Pulles en Marian Paenen

Afwezig:Geert Jan de Kok en Stijn van Helvoirt afgemeld als lid van de financiële commissie

1.Opening

2. Notulen 17 juni 2013

De notulen van de vergadering van 17 juni 2013 worden, met dank aan Han Bolijn, ongewijzigd vastgesteld.

3. Mededelingen en toelichting jaarverslag 2013

 • Piet Verhoeven geeft een toelichting op het jaarverslag, waarin de belangrijkste zaken staan waarmee de coöperatie zich bezig houdt. De coöperatie doet geen dingen die al gebeuren door allerlei verenigingen. Coöperatie houdt zich ook bezig met lange termijn zaken zoals het wonen, Schuttershof, zorg, onderwijs.
  Werkgroep zorg en welzijn
  Teun van Egmond geeft een toelichting op de activiteiten van de werkgroep zorg en welzijn. De werkgroep heeft zich ten doel gesteld om ervoor te zorgen dat alle inwoners zo lang en zo goed mogelijk in Esbeek kunnen wonen en participeren met of zonder zorg.
  Dorpsondersteuner Miriam Hooijer is actief als schakel tussen vraag en aanbod op het gebied van zorg en welzijn.

In 2013 is in samenwerking met studenten van AVANS Hogeschool een fitheidsonderzoek gedan bij 55+ers.

 • Glasvezel:
  Toelichting ter vergadering door Irma de Graaf.
  In 2013 is coöperatie Hilverglas opgericht met doel om in de gemeente Hilvarenbeek, inclusief buitengebied en industrieterreinen, glasvezel aan te leggen.
  Op dit moment speelt Hilverglas geen rol meer bij de aanleg in de gemeente. Hilverglas houdt in de gaten of de overeenkomst nageleefd worden. CIF is een investeringsmaatschappij, niet gewend om met bewoners te communiceren. Pas in een later stadium komt er een provider in beeld. Hilverglas gaat de communicatie verzorgen. CIF en Hilverglas hebben nu regelmatig overleg, ook de gemeente is er bij betrokken. Caiway is de provider. Compromis is dat als iedereen Caiway neemt, de aansluiting in het buitengebied gratis is. Binnen de bebouwde kom is een aansluiting sowieso gratis.
  Wiet van Meel mist het gevoel; wij gaan het regelen! Hilverglas kan niet meer gaan communiceren. CIF is in de lead. CIF noemt dit een showcase, wil er een succes van maken om dit daarna ook in andere gemeenten te gaan doen.
  Graag meer sturing om iedereen enthousiast maken! Hilverglas heeft nu een adviserende rol.


 • Starters Leeuwerik III
  Ter vergadering is een toelichting gegeven door Han Bolijn. In mei 2014 is gestart met de bouw van 13 woningen. Naar verwachting zullen de woningen in maart of april 2015 worden opgeleverd. Na de bouw van de woningen zullen de straten van de nieuwe woningen woonrijp gemaakt worden.

4. Toelichting op het jaarverslag

Papieren exemplaar is verkrijgbaar bij o.a. Schuttershof.

5. Toelichting op de jaarrekening 2013 door Roel Hesselmans, penningmeester

Leermakers accountants maakt de jaarrekening op.

De balans is ter vergadering toegelicht.

Aan de hand van de winst- en verliesrekening is te zien dat de netto omzet teruggelopen is. Komt door de tegemoetkoming aan G. van Gerven voor zijn eerste jaar als uitbater van Schuttershof.

Onderhoudsplan is gemaakt en er zijn ook bedragen aan toegekend.
Rural Alliances is één van de subsidies naast Leader+ van sept. 2012 tot juli 2014. Bestemd voor de maatschappelijke herbestemming van de kerk.

Rural Alliances loopt van mei 2012 tot aug. 2015 en heeft als doel nieuwe allianties aan elkaar te verbinden.

6. Rapportage financiële commissie

De financiële commissie adviseert en controleert het bestuur. De financiële commissie bestaat uit Ad van de Wouw, Stijn van Helvoirt en Geert Jan de Kok.

Door Ad van de Wouw wordt, als voorzitter van de financiële commissie, namens de commissie verslag gedaan van de bevindingen. Hij geeft aan dat het advies is om een meerjarenbegroting op te stellen.

De financiële commissie beveelt de jaarvergadering van de coöperatie aan de jaarrekening 2013 goed te keuren en het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid.

7. Goedkeuring van de Jaarrekening en decharge van het bestuur.

De jaarvergadering keurt de jaarrekening 2013 goed en verleend het bestuur decharge voor het gevoerde financiële beleid.

8. Bestuursverkiezing

 • Stemcommissie bestond uit Adrie van de Wouw en Tiny Kolsteren.
 • Irma de Graaf wordt na een schriftelijke stemronde met 21 stemmen voor en 2 blanco stemmen gekozen als nieuw lid van het bestuur.
 • Sjef Oerlemans is aftredend en wordt na een schriftelijke stemronde met 21 stemmen voor en 2 blanco stemmen herkozen als lid van het bestuur.

9. Toelichting stand van zaken Samenwijs Accommodatie

Ad van de Wouw heeft de vergadering aan de hand van een presentatie meegenomen in de plannen om de kerk geschikt te maken als Samenwijsaccommodatie waarbij hij aangeeft dat het gaat om een langjarig traject waarbij we de school en de gemeente in de lead moeten laten komen.

10. Rondvraag

Tiny Kolsteren vraagt op de coöperatie ook bezig is met de ontwikkeling van het voetbalveld. Op dit moment is de coöperatie daar niet direct mee bezig. Er zijn geen contacten met de kerk over de voetbalvelden.

Wiet van Meel geeft aan dat de Ondernemersbijeenkomst Made in Esbeek goed georganiseerd is en een goede bijeenkomst is geweest.

11. Sluiting

Piet Verhoeven sluit de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen.

Wandel4daagse Hilvarenbeek 2015 jubileert
Aan De Keukentafel met Annie Snels-Wezenberg
 

Reacties

Er zijn nog geen reacties gegeven. Wees de eerste die een reactie geeft
Reeds Geregistreerd? Hier Aanmelden
Gast
zaterdag 26 November 2022
Indien u zich wenst te registreren vul dan aub. de velden voor gebruikersnaam en naam in.

Coöperatie Esbeek wordt gesteund door:

Redactie & Fotografie: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Voor vragen over de Coöperatie: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Webdevelopment: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.