Notulen jaarvergadering Coöperatie Esbeek 23-06-2015 20:00 uur, Schuttershof.

 1. Opening  

Voorzitter Piet Verhoeven heet de aanwezige leden welkom en

licht de agenda toe. 

Marian Paenen (secretaresse bestuur), Stijn van Helvoirt (lid financiële commissie) en Geert Jan de Kok (lid financiële commissie) hebben zich afgemeld. 

 1. Notulen

De notulen van de Algemene ledenvergadering van 11 juni 2014 worden zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd.

 1. Toelichting op het Jaarverslag 2014

Het jaarverslag , inclusief de balans en de winst- en verliesrekening is voorafgaan aan de vergadering geplaatst op de website www.esbeek.eu /Wonen en leven /Coöperatie Esbeek /Verslagen.

 • Leeuwerik III

De 13 woningen van Bouwvereniging Esbeek zijn inmiddels opgeleverd. Er zijn nog ca. 15 kavels beschikbaar in het nieuwe bestemmingsplan. 

Een werkgroep bestaan de uit 6 buurtbewoners heeft zelf een ontwerp gemaakt voor de invulling van de groenzone in de Leeuwerik. Dit ontwerp is inmiddels goedgekeurd door de gemeente Hilvarenbeek. De gemeente zal na de zomervakantie beginnen met de aanleg hiervan.

 • Onderhoud Schuttershof

Het schilderwerk aan de buitenzijde van het pand is bijna klaar. Er zal nog worden gewerkt aan het herstel van de kantelen en het aantrekkelijker maken van de zaal.

 • Sneeuwschuif

Nadat Geert Jan de Kok diverse jaren de sneeuwschuif beschikbaar heeft gesteld heeft het bestuur nu subsidie aangevraagd bij de provincie om zelf een schuif te kunnen aanschaffen.

 • Familiehuis

Er wordt momenteel een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar de realisatie van een familiehuis in Esbeek.  Hierbij wordt onder andere gekeken naar de locatie, het benodigde bestemmingsplan, de benodigde ruimte, de begroting en de exploitatie.

De financiering is nog niet bekend. Er wordt gedacht aan subsidies, de woningstichting en verzekeringsmaatschappijen. Egbert Stellinga geeft aan dat er naar financierders kan worden gezocht zodra het businessplan klaar is. 

 • Markt

De wekelijkse markt op het kerkplein was verdwenen en is inmiddels teruggekomen door inspanningen van de gemeente Hilvarenbeek en Irma de Graaf namens het bestuur van Coöperatie Esbeek. 

 • Esbeek.eu

Er wordt gewerkt aan een geheel nieuwe, meer interactieve website. Deze komt binnenkort online.

 • Ondernemers café

Op maandag 23 maart vond het 2e Esbeekse ondernemerscafé plaats. Dit werd georganiseerd door Bedrijventerrein de Mierbeek, Schuttershof en Coöperatie Esbeek. 

 1. Toelichting op de jaarrekening 2014

Roel Hesselman geeft een nadere toelichting op de financiële cijfers met daarbij ook een begroting voor het jaar 2015.

 • Subsidies

Er zijn verschillende subsidies binnengekomen. Onder meer voor het haalbaarheidsonderzoek naar de herbestemming van de kerk. Hier staan echter ook kosten tegenover.

 • Onderhoudskosten Schuttershof

Enkele jaren terug is er een onderhoudsplan gemaakt voor Schuttershof. Tot nu toe is het gelukt om de onderhoudskosten laag te houden. Onder meer omdat er veel met vrijwilligers is gewerkt en omdat de uitbater een goede bijdrage aan het onderhoud levert. Er wordt gevraagd om een post in de begroting op te nemen voor onderhoudskosten.

 • Onrendabele uren exploitant

Het bestuur is tevreden over de huidige exploitant van Schuttershof. Een aandachtspunt bij de exploitatie van Schuttershof is dat er, met name in de wintermaanden, veel onrendabele uren zijn. Dit wil zeggen dat Schuttershof wel geopend is, maar dat er slechts een beperkte omzet gegenereerd wordt. Er wordt hier gezocht naar een oplossing. Hierbij wordt gedacht aan:

  • Het genereren van extra inkomsten
  • Het café in de wintermaanden later openen
  • De huiskamer hierbij overdag wel openen met vrijwilligers
  • Er worden diverse suggesties gedaan, waaronder het maken van een acquisitieplan, het verkopen van streekproducten en het binnenhalen van partijen die cursussen geven. 
 • Meerjaren begroting

Het bestuur heeft op verzoek van de financiële commissie een meerjarenbegroting gemaakt. Deze is echter niet gepubliceerd in het jaarverslag of tijdens de vergadering toegelicht. Het bestuur zegt toe deze de volgende ledenvergadering toe te lichten. 

 1. Rapportage Financiële Commissie

De financiële commissie adviseert en controleert het bestuur. De financiële commissie bestaat uit Ad van de Wouw, Stijn van Helvoirt en Geert Jan de Kok.

Door Ad van de Wouw wordt, als voorzitter van de financiële commissie, namens de commissie verslag gedaan van de bevindingen. 

De financiële commissie beveelt de jaarvergadering van de coöperatie aan de jaarrekening 2014 goed te keuren en het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid.

 1. Goedkeuring van de Jaarrekening

De vergadering keurt de jaarrekening 2014 goed en verleent het bestuur decharge voor het gevoerde beleid.

 1. Bestuursverkiezing

Voorzitter Piet Verhoeven is volgens het rooster aftredend. Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld. Piet Verhoeven wordt na schriftelijke stemming herkozen. ( Uitslag stemming: 23 voor, 1 blanco en 0 tegen) Met dank aan de stemcommissie bestaande uit Nico Leeijen en Lambert Verhoeven. 

Piet geeft aan dat hij de nieuwe periode van 4 jaar niet vol zal maken en dat hij met het bestuur op zoek gaat naar een nieuwe voorzitter. 

 1. Toelichting stand van zaken Samenwijs-accommodatie

Het bestuur geeft aan dat de werkgroep veel werk heeft verzet en bedankt hen hiervoor. 

Ad van de Wouw geeft een toelichting op de stand van zaken betreffende het haalbaarheidsonderzoek naar een samenwijs-accommodatie in de kerk. De werkgroep bestaat uit Ad van de Wouw, Martje Verhoeven, Rob Hesselmans en Wiet van Meel (adviseur)

Er hebben de laatste tijd gesprekken plaatsgevonden met alle beoogde gebruikers. Hierbij zijn alle eisen en wensen in kaart gebracht. Ook is er aan de hand van de laatste inzichten een nieuwe plattegrond gemaakt voor de indeling van de kerk. 

 1. Rondvraag
 2. Sluiting
Aan De Keukentafel met ex-Esbekenaar Hedwig van Do...
Aan De Keukentafel met Chris van Laarhoven
 

Reacties

Er zijn nog geen reacties gegeven. Wees de eerste die een reactie geeft
Reeds Geregistreerd? Hier Aanmelden
Gast
zondag 04 December 2022
Indien u zich wenst te registreren vul dan aub. de velden voor gebruikersnaam en naam in.

Coöperatie Esbeek wordt gesteund door:

Redactie & Fotografie: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Voor vragen over de Coöperatie: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Webdevelopment: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.