Informatie

Oprichting

Op 29 september 2006 werd coöperatie Esbeek opgericht bij notariële akte. Vanuit Esbeeks Belang was geruime tijd daarvoor al actie ondernomen om te zorgen dat Esbeek niet in een saai dorp zou gaan veranderen.

Op de informatieavond op 28 augustus 2006 werd aan de inwoners gevraagd hun mening te geven over de te ondernemen acties. Hier bleek een groot draagvlak te ontstaan voor het oprichten van een coöperatie met als doel het verbeteren van de leefbaarheid in Esbeek. Op 15 januari 2007 werd onder zeer grote belangstelling de oprichtingsvergadering gehouden en werd een definitief bestuur gekozen. Ook werd daar het groene licht gegeven voor de aankoop van café Schuttershof.

Doelstelling

De doelstelling van de coöperatie is dat Esbeek een gezellig actief dorp blijft met goede voorzieningen voor jong en oud.

Werkwijze

  • De coöperatie heeft een deel van de taak van Esbeeks Belang overgenomen. Esbeeks Belang zal zich als Werkgroep Buurtbelang Esbeek toeleggen op het vertegenwoordigen van de buurtschappen.
  • De coöperatie stemt haar activiteiten nauw af met alle verenigingen en instellingen binnen Esbeek.
  • Het bestuur houdt zich bezig met de dagelijkse organisatorische werkzaamheden. Daarnaast werkt zij aan zaken met een meer beleidsmatig karakter, vooral gericht op de lange termijn. Voor belangrijke initiatieven stelt zij in samenspraak met direct betrokkenen een werkgroep in. Met elke werkgroep wordt een afspraak gemaakt over haar taak en verantwoordelijkheden.
  • Om het beleid voor de toekomst uit te zetten is een beleidsschets 2009-2013 opgesteld. Dit stuk borduurt voort op het plan: Esbeek 2030. Omdat beleid rond leefbaarheid vaak directe samenwerking vergt met de gemeente, stemt het bestuur de beleidspunten regelmatig af met B en W van de gemeente Hilvarenbeek. Ook vindt op dit punt overleg plaats met de belangenorganen van de andere kleine kernen van de gemeente Hilvarenbeek.

Het Bestuur

Voorzitter & secretaris

Penningmeester

Bestuursleden

Vragen?

This site is protected by reCAPTCHA and the
Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Coöperatie Esbeek wordt gesteund door

Rural Alliances
Interreg
Prins Bernhard Cultuurfonds
Coöperatie Esbeek

Concept &  webdesign : Pulles Media Design