Bekijk de film "Sjee, lijm van Esbeek"

Familiehuis Esbeek februari 2015

Familiehuis Esbeek februari 2015

De coöperatie Esbeek heeft als doelstelling om van ons dorp voor iedereen een leefbaar dorp te maken en te houden. Zeker voor de groep ouderen in ons dorp wordt de realisering van dit doel in toenemende mate actueel. Immers met de huidige veranderingen in de zorg voor gezondheid wordt van ouderen verlangd dat zij zo lang als het mogelijk is in hun eigen huis blijven wonen. De werkgroep Zorg Wonen en Welzijn, werkzaam onder de verantwoordelijkheid van de coöperatie, heeft al geruime tijd aandacht voor dit onderwerp.

Eind 2013 organiseerden zij zogenaamde klankbordgroepbijeenkomsten, waarbij een aantal ouderen uit Esbeek werden uitgenodigd mee te praten en te denken over de veranderingen in de gezondheidszorg en de daaraan verbonden consequenties. Uit een drietal, vaak zéér emotionele, bijeenkomsten kwam de indringende vraag naar voren om na te denken over een ‘tussenvoorziening’.

Daar werd mee bedoeld een mogelijkheid om, indien thuis wonen niet goed meer mogelijk is en opname in een verpleeghuis nog niet geïndiceerd is, toch in hun eigen dorp en vertrouwde leefomgeving te kunnen blijven wonen. In reactie op deze vraag gaf de coöperatie Esbeek aan de werkgroep ZWW de opdracht om na te gaan of een dergelijke voorziening in Esbeek haalbaar is. Met de ondersteuning van de KNHM (Koninklijke Nederlandse Heide Maatschappij) is in 2014 een start gemaakt met de beantwoording van deze vraag. In de eerste gesprekken, begin 2014, werd het idee van een familiehuis (een huis waar met de ondersteuning van familie en vrijwilligers ouderen opgevangen en verzorgd kunnen worden) verder uitgewerkt. In het najaar van 2014 werd een bijeenkomst georganiseerd met de bedoeling inwoners van Esbeek te informeren over de plannen en te vragen om hun instemming. Tijdens deze goed bezochte bijeenkomst gaven de deelnemers met enthousiasme er blijk van, dat men het ontwikkelde plan van harte ondersteunt. In vervolg daarop werd aan de deelnemers gevraagd om een enquête in te vullen die daarna ook nog via de site van Esbeek verspreid werd. Rond de 100 Esbeekse inwoners vulden de enquête in, waarvan een groot deel, om verschillende redenen, aangaf het een aantrekkelijk idee te vinden in Esbeek een voorziening te hebben waar men, als dat aan de orde is, gebruik van kan maken. Zeker, zo werd aangegeven, als het familiehuis gesitueerd wordt in het centrum van het dorp. Zo’n huis hoeft, volgens de respondenten, niet exclusief voor de ouderen of voor mensen uit het eigen dorp gereserveerd te worden. Men vond het geen bezwaar als, naast de eigen ouderen, ook mensen met een lichamelijke of verstandelijke handicap van het huis gebruik willen maken. Hoewel de meeste aangeven niet bij het bouwproject en/of de organisatie van het familiehuis betrokken te willen worden gaven velen toch aan bereid te zijn ondersteunende diensten te willen verlenen. De volledige enquête is, als u daarin bent geïnteresseerd, op te vragen bij onze dorpsondersteuner, Miriam Hooijer.

Met het bestuderen en bespreken (in samenwerking met de KNHM) van de enquête is in de ontwikkeling van het familiehuis een belangrijke fase afgesloten. Het was een zogenaamd ´go´, of ´no go´ moment. Gaan we er mee verder of houden we er hier mee op? De afgelopen periode heeft voldoende materiaal en positieve kracht opgeleverd om, samen met het bestuur van de coöperatie het besluit te nemen om op de ingeslagen weg voort te gaan. De komende periode zal in het teken staan van gesprekken en onderhandelingen met mogelijke samenwerkingspartners (gemeente, woningbouwvereniging, zorgverzekeraar, etc.). Wat de uitslag daarvan zal zijn is nu nog moeilijk te overzien. De werkgroep echter heeft, o.a. ook vanuit de inwoners van Esbeek, zoveel positieve respons ontvangen dat zij zéér gemotiveerd zijn om met dit belangrijke project verder te gaan.
Eventuele vragen, opmerkingen of reacties op deze informatie kunt u zenden naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Werkgroep ZWW.

Meld je aan voor Made in Esbeek
Nieuwe editie ondernemerscafé "Made in Esbeek"
 

Reacties

Er zijn nog geen reacties gegeven. Wees de eerste die een reactie geeft
Reeds Geregistreerd? Hier Aanmelden
Gast
donderdag 01 December 2022
Indien u zich wenst te registreren vul dan aub. de velden voor gebruikersnaam en naam in.

Coöperatie Esbeek wordt gesteund door:

Redactie & Fotografie: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Voor vragen over de Coöperatie: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Webdevelopment: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.