Bekijk de film "Sjee, lijm van Esbeek"

Familiehuis in Esbeek.

Familiehuis in Esbeek.

Vanaf 1 januari 2015 en in 2016 nog meer, zullen alleen mensen met een ernstige beperking nog in een verzorgings- of verpleeghuis kunnen wonen. De overheid wil met de invoering van de Wet Maatschappelijk Ondersteuning (WMO) dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig in hun eigen huis wonen. De WMO wil dat mensen maximaal hun eigen kracht benutten, niet afhankelijk worden en hun netwerk, kinderen, broers, zussen of kennissen (familie) benutten.

Mensen die licht dementeren, bang zijn alleen te wonen, zich slecht verzorgen of slecht eten, of eenzaam zijn, zullen het toch alleen moeten doen.

Wij denken dat we daar iets op gevonden hebben; een "FAMILIEHUIS"

Zij, die het niet meer alleen willen of kunnen, maar niet naar een verpleeghuis kunnen, gaan samen wonen in een familiehuis.

Een familiehuis is een aantal woningen, geclusterd bij elkaar, die een gemeenschappelijke ruimte hebben om samen te eten of andere activiteiten te doen. De mensen die daar wonen, zorgen, waar het kan nog voor elkaar en de gezamenlijke familieleden zorgen niet alleen voor hun eigen familielid maar voor alle samenwonenden. De mensen die er wonen huren zelf een huis in de geclusterde woonvorm. Naast familie kunnen daar ook vrijwilligers bij gevraagd worden. Voor de professionele zorg (witte schortenwerk) wordt hulp ingezet via een professionele thuiszorginstelling. De betaling hiervan gebeurt door de gemeente, WMO.

Op woensdag 15 oktober waren ongeveer 70 mensen, ouderen en hun kinderen bijeen en hebben volmondig ja gezegd tegen het ontwikkelen van dit familiehuisconcept.

Er stonden 5 stellingen centraal op deze bijeenkomst en hieronder enkele gebundelde uitspraken:

Stelling 1: Een Familiehuis is de oplossing om in Esbeek te kunnen blijven wonen

 • Ja, want de binding en sociale contacten met het dorp is ook op hoge leeftijd belangrijk.
 • Ja, want als ik er aan toe ben kan het zorgen voor minder eenzaamheid.
 • Ja, want dit maakt de drempel lager voor hulpvragen.
 • Ja, want de mogelijke sociale controle is een geruststelling voor bewoners en mantelzorgers.

Stelling 2: Jongere ouderen zijn niet van plan te verhuizen naar een locatie buiten Esbeek

 • Inderdaad, want als er een familiehuis komt is er zicht op een langere toekomst in Esbeek.
 • Nee, de aanwezige jongere ouderen zijn niet van plan te verhuizen.

Stelling 3: Kinderen helpen hun ouders om het Familiehuis te realiseren

 • Ja, maar mogelijkheden zijn soms beperkt (tijd of aantal personen) .
 • Ja, want gedeelde zorg = halve zorg.
 • Zorgpunt is onevenredige belasting van de kinderen (een doet meer/moet meer doen dan ander).
 • Ja, maar er is nog onduidelijk hoe. Overleg/afstemming noodzakelijk.
 • Er kan ook een beroep gedaan worden op vrijwilligers.
 • Het stellen van een hulpvraag – ook aan de kinderen- is moeilijk; hoe kan dit opgelost worden?
 • Ook hier ligt een rol voor de dorpsondersteuner.

Stelling 4: Wat als iemand zelf geen kinderen heeft?

 • Algemene teneur: “Nou en? Esbeek is onze familie, dus dat wordt wel opgelost."
 • Rol dorpsondersteuner is hierin belangrijk.

Stelling 5: het Familiehuis in Esbeek moet er komen, want......

 • Ja, want dan kunnen ouderen blijven deelnemen aan bestaande activiteiten.
 • Ja, want de verwachting is dat het noodzakelijk zal zijn.
 • Ja, mogelijke locaties: Kerkplein, De Loop, GJ de Kok.
 • Ja, maar hoe kunnen mensen dan gaan winkelen?

Na afloop bleven er nog veel vragen open zoals:

 1. Wie bepaalt wie er in mag? Hoe worden de regels opgesteld/wie neemt beslissing? Voorrang voor Esbekenaren? Wat als iemand ‘recent’ naar elders (in de gemeente) is verhuisd, mag die dan terug? Wat als iemand niet in de groep past? Wat als een persoon van een echtpaar een zorgvraag heeft en de ander niet?
 2. Wordt toelating leeftijdsgebonden? Gebonden aan indicatie?
 3. Zullen bv huisarts en maatschappelijk werk zitting nemen in het familiehuis?
 4. Wat worden eigen bijdragen onder de nieuwe wetgeving?
 5. Wordt zorg gezamenlijk of inpidueel ingekocht?
 6. Hoe kunnen bewoners mobiel gehouden worden (voor bezoek aan activiteiten en winkels)?

Slotconclusie was dat de werkgroep zorg van de Coöperatie Esbeek een vervolgopdracht heeft. Zij moet onderzoeken of er een locatie is en of er investeerders zijn te vinden om deze appartementen te bouwen.

Om de invulling en vormingeving beter af te stemmen wordt alle ouderen gevraagd een enquête in te vullen.

Coöperatie Esbeek wordt gesteund door:

Redactie & Fotografie: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Voor vragen over de Coöperatie: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Webdevelopment: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.