Gratis zelftest en mondkapjes zolang de voorraad strekt

Beste dorpsgenoten,

Voor de een ligt Corona alweer ver in het geheugen terwijl het voor een ander nog steeds oppassen geblazen is.

Feit is dat de overheid weer van start is gegaan met een nieuwe vaccinatieronde. Helaas kunnen mensen nog steeds ziek worden van het virus en sommige van ons zelfs heel ziek. De tijd is weer aangebroken dat het besmettingsgevaar oploopt. Dit betekent dat we weer alert moeten zijn en zo nodig maatregelen treffen om onze naasten, vrienden en collega’s te beschermen. Om dat te doen blijft testen nog een belangrijk middel.

Mocht u geen zelftesten meer in huis hebben dan kunt u bij de Schuttershof een paar testsetjes ophalen. Dit geldt ook voor de mondkapjes, voor beide middelen geldt, zo lang de voorraad strekt.

Let op uw zelf, op uw naasten en blijf gezond!

Met vriendelijke groet,

Roula Katsipodas, Dorpsondersteuner Esbeek

Coöperatie Esbeek wordt gesteund door

Rural Alliances
Interreg
Prins Bernhard Cultuurfonds
Coöperatie Esbeek

Concept &  webdesign : Pulles Media Design