Heeft u een laag inkomen?

mei 21, 2019 | Coöperatie, Zorg & Welzijn

Bericht van onze dorpsondersteuner

Wist u dat de gemeente geld beschikbaar heeft voor inwoners met een laag inkomen? Er zijn verschillende regelingen die mensen financieel een steuntje in de rug geven. Daarnaast is er ook hulp bij schulden mogelijk. Daarmee willen we inwoners de gelegenheid bieden om meer mee te doen aan de samenleving.

Wanneer komt u in aanmerking voor deze regelingen?

Om in aanmerking te komen voor ondersteuning bij een laag inkomen, mag uw inkomen niet hoger zijn dan 120% van de bijstandsnorm ( voor de collectieve ziektekostenverzekering 130%). Welke bijstandsnorm voor u geldt, hangt af van uw leeftijd en leefsituatie. Daarnaast geldt er een vermogensgrens. De Rijksoverheid bepaalt elk jaar op 1 januari en 1 juli wat de nieuwe normbedragen zijn.

Om u een idee te geven wat 120% van de bijstandsnorm inhoudt, zie onderstaand overzicht.

Bedragen 1 januari 2019:

Inkomen 120% van Netto inkomsten
de bijstandsnorm per maand excl
vakantietoeslag

Leefsituatie

Echtpaar, beiden tussen 21 en pensioen leeftijd €1.670,18

Eenoudergezin tussen 21 en pensioen leeftijd €1.169,12

Alleenstaande tussen 21 en pensioen leeftijd €1.169,12

Echtpaar (pensioengerechtigd) €1.782,35

Alleenstaande (pensioengerechtigd) € 1.308,49

De gemeente heeft de volgende regelingen: Bijzondere Bijstand, Bijdrageregeling Sociale Activiteiten, Collectieve Ziektekosten verzekering en Individuele inkomenstoeslag.

Verder kan de gemeente u helpen als u uw gemeentelijke belastingen niet of niet op tijd kunt betalen en er is hulp voor wie zijn schulden niet meer zelf kan oplossen.

Het gaat te ver om hier dieper op in te gaan, daarom verwijs ik u naar de brochure van de gemeente “Inkomensondersteuning, Regelingen voor mensen met een laag inkomen Januari 2019”. Deze folder ligt ook in de folderkast in de huiskamer van Schuttershof. Meer informatie kunt u ook vinden op de internetsite van de gemeente via www.hilvarenbeek.nl/werkeninkomen of u kunt rechstreeks contactnemen met de gemeente via 013 5058300. Ook onze dorpsondersteuner kan u verder helpen; u bereikt haar via e-mail (Esbeekdorpsondersteuner@gmail.com).

Coöperatie Esbeek wordt gesteund door

Rural Alliances
Interreg
Prins Bernhard Cultuurfonds
Coöperatie Esbeek

Concept &  webdesign : Pulles Media Design