Column Johan Pieter van den Biggelaar

Column Johan Pieter van den Biggelaar

Je eigen huis ontwerpen is een feest!

Precies 4 jaar geleden, op 26 juni 2005 werd er een belangrijk startpunt gegeven voor de leefbaarheid in Esbeek. Er bestond toen nog geen coöperatie, geen certificaten, geen verbouwde zaal en geen dorpshuiskamer, wie zou nu nog de coöperatie nog weg kunnen denken in Esbeek…


Maar voordat het zover was ging ik me oriënteren op de toenmalige woningmarkt in de gemeente en daarbuiten. Via via hoorde ik van het startersproject in Casteren, één van de eerste succesvolle startersprojecten in de Kempen. Met een aantal geïnteresseerde jongeren uit Esbeek gingen we kijken en we spraken met enkele bewoners die er net woonden. Wat later ging ik ook in Boekel kijken omdat de ontwerpen van de woningen van dezelfde architect als in Casteren me wel aansprak. De ideeën en de prijzen van de woning stonden ter discussie: "Een woning vrij op naam van 500 kubieke meter, inclusief grond dat kan nooit!", zei de verantwoordelijke wethouder. Het aanwezige adviesbureau BIEB, wat staat voor bouwen in eigen beheer, legde uit hoe de woningen tot stand kwamen en vertelde hoe er, door projectontwikkeling van onderaf, veel kosten bespaard konden worden. Een aanwezig makelaar voegde er aan toe dat de marktwaarde op andere plekken veel hoger ligt, wat gewone normale marktconforme prijzen zijn. Gefrustreerd reed ik naar huis en dacht, "waarom kunnen starters geen huis kopen met de huidige marktwerking? Moet je in je eentje of met tweeën krom liggen om een hypotheek op te hoesten? En zou een dergelijk project iets voor Esbeek zijn? Wat is eigenlijk de grondprijs in Esbeek en hoe zou de gemeente Hilvarenbeek hierin staan?" Vervolgens werd er samen met twee pioniers Wout Smolders en Henk Hutten het rapport Esbeek-2030 geschreven. Er werd een visie op papier gezet hoe Esbeek in de toekomst eruit zal komen te zien, gelet op de huidige en toekomstige ontwikkelingen in het dorp. Uit onderzoek bleek dat er in de jaren 1995 – 2005 het aantal jongeren tussen de 20 en de 30 jaar drastisch was afgenomen omdat zij geen kans kregen om in Esbeek te gaan wonen. Het aantal van deze doelgroep ging in 10 jaar tijd van ruim 153 naar 48 jongeren. Kortom jongeren wachten niet op beleid!


Door middel van flyers werd jong en oud in Esbeek benaderd voor een informatieavond op 26 juni 2005. De plannen werden gepresenteerd aan ca. 150 mensen in de zaal Schuttershof. Conclusie van deze avond: interessante sprekers en een grote opkomst, maar vele mensen liepen met nog meer vragen naar buiten dan ze van tevoren al hadden. "Mijn dochter is nu 16 en wil zich wel inschrijven maar het zou nog wel 10 jaar duren”, "als dat zo is dan stop ik er nu mee beantwoord ik", "Nee ga vooral zo door, maar 24 woningen is veel te ruig en de gemeente is toch tegen aangezien het wooncontingent…" zucht. Het adviesbureau BIEB vertelt op dezelfde avond dat we nu een volle zaal enthousiast hadden gemaakt maar dat het hoog tijd werd om te zoeken naar grond met een woonbestemming erop. Hierna volgde een onzekere tijd, vooral waar in Esbeek kon gebouwd worden en hoe creëer je politiek draagvlak. Op vele verjaardagsfeestjes moet ik de ideeën van het startersproject verdedigen dat dit geen kans van slagen zou hebben. Na overleg met toenmalig wethouder zag de haalbaarheid om te bouwen voor jongeren er somber uit. Er ontstond een belangrijk keerpunt tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in 2006, bouwen voor starters stond duidelijk op de politieke agenda. Na enkele briefwisselingen naar de nieuwe wethouder werd het verzoek om 24 woningen te bouwen in het huidig bestemmingsplan Leeuwerik II tweemaal behandeld in de raadsvergadering. Een belangrijk keerpunt, op 26 juni 2006 gaf de gemeenteraad groen licht en ondersteunde het project als pilot voor collectief bouwen.

In de zomer van 2006 wordt een vereniging opgericht bestaande uit Esbeekse starters, De Locatievereniging Leeuwerik II is een feit. In januari 2007 werd er een architectenselectie gehouden, dit was een leuke fase in het traject, omdat het project meer tastbaar ging worden. Door middel van presentaties en een excursie naar voorbeeldprojecten werd het architectenbureau v.d Pauwert uit Eindhoven gekozen om de woningen te ontwerpen. Welke stijl gaan we kiezen, wat vindt iedereen mooi, willen we hoekwoningen of meer geschakelde woningen, kleurgebruik, materiaalgebruik, goothoogtes kwamen aan de orde. Er moest ook een stedenbouwkundig plan worden gemaakt. Net voor kerst in 2007 kreeg Alphons Coolen uit Tilburg opdracht om de 24 woningen te gaan bouwen. Na ruim 20 ledenvergaderingen, bestuursvergaderingen en werkgroepoverleg, heeft iedereen zijn ei kwijt gekund naar gelang zijn of haar interesse. Tot nu toe, want er werd steeds democratisch gestemd op de vele keuzes die er steeds gemaakt moesten worden, afwachten en achterover leunen kon ook. “Bestuur, wanneer gaan we bouwen?”. Begin maart 2008 kregen we goedkeuring op de bouwvergunning. Nadat de aktes en financiële zaken waren gepasseerd bij de notaris, werd er in april 2008 gestart met de bouw van de woningen. Op 28 november 2008 wordt het hoogste punt gevierd. Afgelopen april werden alle woningen opgeleverd. Binnenkort wordt er gestart met nieuwe bestrating en de groenvoorziening in de wijk, dit is ook met inspraak van de vereniging gebeurd.


Vele dorpsbewoners en daarbuiten reageren enthousiast op het project, maar sommigen zetten vraagtekens bij wat er gebeurt met de marktwaarde en de kansen voor de toekomstige starters uit Esbeek, want wat is de prijs bij verkoop? Zijn het geen grote starterswoningen? Hier is een lang bedenkproces aan vooraf gegaan, natuurlijk hebben we als vereniging de ruimte benut in het ontwikkelproces, maar het is nergens beschreven hoe groot of hoe klein een starterswoning moet zijn en waaraan het moet voldoen. Aantrekkelijk voor de volgende starters is om een nieuw project te beginnen. Waarom zou je een bestaand huis kopen en doorstromen, als je voor 30 procent minder geld een nieuwbouw huis realiseert, wat echt naar je zin is? Om de woonbehoefte te bepalen in de nabije toekomst hoeven er geen oneindige enquêtes worden gehouden. Een feit is dat er nu op de basisschool de Wingerd meer dan 100 kinderen zitten waarvan wellicht een groot percentage later in Esbeek wil wonen. Stel voor de helft van deze kinderen fladdert uit en de andere helft, 50 mensen willen in de toekomst in Esbeek wonen, krijgt men dan deze kans? Hiervoor is dan actieve grondpolitiek nodig. In het dorp liggen ook inbreidingsmogelijkheden. De makkelijkste weg is natuurlijk om op te noemen waarom dit niet zal gaan lukken. De ‘zoekgebieden’, plekken waarin de komende 20 jaar mogelijk gebouwd kan worden liggen ook vast op de kaart.


Na 4 jaar kan je concluderen dat het startersproject een tijdrovende ervaring, maar ook leerzaam project is geweest. De prijs kwaliteit van de woningen is goed en de leefbaarheid in de buurt is naar een hoger niveau getild. Het gezamenlijk doel is bereikt en er zijn nu meer jongeren woonachtig in Esbeek wat een belangrijke basis is voor de leefbaarheid. Inmiddels denkt men in Diessen, Hilvarenbeek en Haghorst ook na om te gaan bouwen voor starters, wel zijn er nu meer spelregels bedacht door de gemeente. Na het succes van een eerste project volgt vaak een tweede of zelfs al een derde project; dat heb ik inmiddels gezien in andere dorpen in Brabant. Via deze manier wil ik vooral het bestuur bedanken voor hun inzet en tijd en zou ik graag de volgende nieuwe groep starters uit Esbeek willen uitdagen om een nieuw startersproject te gaan beginnen, want je eigen woning ontwerpen is een feest. Just do it!


Pieter v.d. Biggelaar.

Lees meer
  1622 Hits
  0 reacties

Column Riny Smolders

Column Riny Smolders

Esbeekse vrijwilligers, ben zuinig op deze mensen!!!!!!!!!!!!!!!!

Zonder iemand persoonlijk aan te spreken wil ik toch graag wat kwijt.
We hebben heel veel vrijwilligers in Esbeek die op hun manier heel goed werk doen. Hiermee bedoel ik uiteraard mensen die verenigingen mee ondersteunen(voetbal, korfbal, schutterij, school enz.) of in de gezondheidssfeer (welfair, huiskamer, enz.)en zo zijn er natuurlijk nog veel meer organisaties en verenigingen die niet kunnen functioneren zonder deze “gratis” hulp.
Met dat gratis bedoel ik vooral de “tijd” die mensen in deze functies steken om bijvoorbeeld jullie kinderen of ouderen te helpen / begeleiden / of bijvoorbeeld te
zorgen dat iets goed wordt georganiseerd (in de breedste zin van het woord).

Nu zul je misschien denken, tja hier kiezen ze toch zelf voor. Hierin moet ik je gelijk geven en zeker is ook dat deze vrijwilligers graag “tijd” willen steken om
de dingen te regelen/ begeleiden waar en wanneer dat nodig is.

Toch maak ik nu weer mee dat er mensen negatief worden bekritiseerd op hun werkzaamheden en zelfs persoonlijk hierover worden aangevallen.

Natuurlijk hoef je het met het beleid of met de werkwijze niet altijd eens te zijn.
Maar we weten allemaal hoe moeilijk het is om het iedereen naar zijn zin te maken.
Er moet ook weleens gekozen worden voor de minst slechte oplossing, wat dan dus niet voor iedereen de beste oplossing is.
Ben je het ergens niet mee eens, bekijk dan eerst eens of er wel andere mogelijkheden zijn om wat jij niet correct vindt, op te lossen maar welke consequenties heeft het dan misschien voor anderen!!!
Trek je toch de stoute schoenen aan om jouw probleem
bij desbetreffende voor te leggen loop dan even bij hem/haar binnen, want dikwijls gebeurt dit op plaatsen waar zo’n gesprek niet moet worden gehouden (openbare gelegenheden, sportvelden enz.).

Kritiek leveren is het makkelijkste wat er is, problemen oplossen is heel vaak veel moeilijker. Iedereen kijkt op zijn eigen manier naar een voor hem/haar vervelende situatie en denkt dan aan een oplossing die voor hem/haar het beste is, maar bijna altijd
wordt dan niet aan dingen gedacht waarmee ook rekening gehouden moet
worden om dat beleid/ die situatie op te lossen.

Nogmaals, ik bedoel met dit bericht niemand persoonlijk, want ook ik heb in vroegere tijd weleens onnodige kritiek geleverd op mensen die toen bij deze groep hoorden.
Doordat het vaak ouders zijn die denken dat hun kind wordt benadeeld of waarvan zij denken dat niet de juiste beslissing voor hun spruit wordt genomen, weten ze vaak niet waarmee nog meer rekening moet worden gehouden (misschien moet wel gekozen worden
voor de minst slechte oplossing).

We moeten heel zuinig zijn op de bestuurders en vrijwilligers en ik hoop dat we daar allemaal op een goede manier rekening mee houden.

Riny Smolders

Lees meer
  945 Hits
  0 reacties

Column Astrid van Egmond

Column Astrid van Egmond

Medeleven of slachtofferporno?

De behoefte om in de huis- ( slaap-)kamer en in het leed van de ander door te willen dringen lijkt hand over hand toe te nemen.

Waarom willen we zo graag delen in het leed van de 70 gecrashten van het vliegtuigongeluk? Waarom willen we alles weten van de enig overlevende?
Waarom willen alle reporters hun eigen verhaal hierover vertellen, terwijl men nauwelijks met belangrijke feiten kan komen? Is het niet slechts eigenbelang, de ‘eer’ de eerste te zijn met dramatisch nieuws? Het heeft niets meer te maken met de burger slechts feitelijk te informeren.
We buitelen over elkaar heen om ons medeleven met de slachtoffers te betuigen. Is dat echt medeleven of is het slechts laten zien dat ook jij belangrijk bent en dat het je dus eigenlijk altijd alleen maar om jezelf gaat. Echt medeleven is de mensen met rust laten.

Dan het gekrakeel rond de inmiddels afgetreden staatssecretaris Jack de Vries. Stiekem ( hoewel stiekem?) geniet een ieder van zijn suffe daden waarmee hij zijn volledige carrière vergooit. Het is leedvermaak, waarmee we ons tevreden stellen: gelukkig zijn wij niet zo stom om zoiets uit te halen!

Wat te denken van het nieuwe blad ` Binnenhof`; we graaien in de vuilnisbakken van de politici, zodat we kunnen smullen van hun vuil. Respect voor privacy? Privacy, wat is dat? Je bent toch publiek geheim als politicus, dan ook niet zeuren als je vuilnisbak overhoop gehaald wordt.

Nergens vind je de kreet vanuit de media (lees: vanuit onszelf): zijn we echt begaan met wat er aan emotie in die mensen leeft?
Bekommeren we ons echt om wat voor gevolgen het heeft voor de emoties van de enig overlevende, voor de emoties van beschadigde politici? We vinden het heerlijk om te veroordelen, met het vingertje naar de verkeerde te wijzen om daarmee vervolgens te constateren dat we zelf veel beter zijn.
Het lijkt of we het heerlijk vinden ons te wentelen in de ellende van een ander om er zelf een beter gevoel aan over te houden.

Echt medeleven? Ammehoela. Sensatielust en niets anders.

Astrid van Egmond.

Lees meer
  917 Hits
  0 reacties

Column Anoniem

Column Anoniem

De Knip erop!!!

Boos zijn ze, maar vooral teleurgesteld, verdrietig.

De leden van de actiegroep “de Purperen Heide” hebben elkaar gevonden in hun frustratie.
Als donderslag bij heldere hemel bleek op de kletsaovend van de Haaikneuters dat de Purperen Heide was opgeofferd aan Mijn Brabant.
Er vallen harde woorden. “Een klap in het gezicht” en “Een steek in mijn Haaikneuterhart” Sinds mensenheugenis konden zij zich aan het einde van de kletsavond emotioneel uitleven door samen met den Tinus “ De Purperen Heide” te zingen. Maar dit jaar werd de natuurlijke biotoop van iedere Haaikneuter vervangen door : “mijn Brabant”; een afgang, een aanfluiting. Niemand kent tekst of melodie, het raakt geen enkele snaar.

Het verweer van den Tinus was zwak:”Ze” wilden iets anders”.
Wie “Ze” zijn is niet duidelijk, wist niemand. En het was zeker geen verbetering. Voor zo’n liedje kan ik niet opstaan en zeker niet tot tranen toe geroerd luidkeels meezingen.
De leden van de actiegroep “De Purperen Heide” zinnen op maatregelen. Deze miskleun zal hoe dan ook moeten worden rechtgezet.
Ideeën zat.

Na langdurig soebatten en overleggen wordt unaniem besloten om “Ze” maximaal onder druk te zetten. En wel op een zo onontkoombare manier dat “Ze” volgend jaar bij de kletsavond aan den Tinus op hun knieën zullen smeken of hij alstublieft weer “De Purperen heide” wil zingen.
De vrouwelijke leden van de actiegroep hebben besloten zich vanaf nu niet meer te scheren. Er wordt pas weer geschoren als ze gewonnen hebben.
De Knip Erop!!

Dat dit een draconisch maatregel is moge duidelijk zijn. Van bovenlip tot bikinilijn zal Esbeek er totaal anders gaan uitzien. Dat dit nefaste gevolgen kan hebben voor de sexuele relaties nemen zij voor lief. Zelfs als het gebrek aan kleutertjes voor de Debberkes hierdoor totaal uit de hand gaat lopen brengt hen niet aan het twijfelen.
Het doel heiligt de middelen.

Als u deze actie wilt steunen neem dan contact met ons op via de Nepsite
WWW.De Knip erop.eb

Reactie:

Het beetje gezicht dat ik nu al scheer, zal ik maar blijven scheren, maar ik ondersteun van harte de oproep.
" we willen de purperen heide terug "

"Ze" doen het over het algemeen heel goed, maar dit was een vergissing van "hen".

Piet van Mensvoort.

Lees meer
  762 Hits
  0 reacties

Column Ad Hesselmans

Column Ad Hesselmans

Van lotenverkoper naar columnist.

Zondag 21 maart was een vrije zondag voor mij als scheidsrechter. Als echte voetballiefhebber ging ik natuurlijk naar het 1e kijken tegen Audacia. Aangezien we als bestuurslid zorg moeten dragen voor de lotenverkoop tijdens de wedstrijden van het 1e nam ik samen met Roel Hesselmans deze taak op me. Tijdens de verkoop van de loten vroegen perse supporters of ik niet hoefde te fluiten; nee dus, ik had een vrije dag. Aangekomen bij Astrid van Egmond konden we alleen maar loten verkopen als ik bereid was een column te schrijven. Voor de club wilde ik dat wel doen en het onderwerp was snel gevonden. Hoe bereidt een scheidsrechter zich voor op een wedstrijd die hij moet leiden. De eerstvolgende wedstrijd die ik moest fluiten was FC Lienden – Quick ’20 in de hoofdklasse. De echte liefhebber weet het dan al: de club van Hans Kraay jr. Het is een topper in de hoofdklasse de nr. 2 tegen nr. 4. Dit jaar is het nog spannender omdat de eerste 4 teams zich plaatsen voor de nieuw te vormen topklasse.

Op donderdag heb ik mijn vaste trainingavond van de COVS in Tilburg samen met andere scheidsrechters uit onze regio. We trainen dan veel op spelsituatie en duurlopen. Tijdens en na afloop van de training bespreken we elkaars wedstrijden van de afgelopen week en de komende week. Daar begint dus eigenlijk al de voorbereiding. Op vrijdagavond kijk ik altijd naar de huidige stand van beide teams, de kleuren van de tenues, waar de accommodatie ligt en hoe lang de reistijd is. Daarna bel ik mijn beide assistent scheidsrechters om afspraken te maken hoe laat we verzamelen en in welke kleur tenue we fluiten. In de hoofdklasse fluiten we de wedstrijden met neutrale assistenten. Beide assistenten gaan op eigen vervoer naar Lienden waar we om 13.15 uur hebben afgesproken. Normaal rijden we samen als we bij elkaar in de omgeving wonen.
Op zondag vertrek ik om 12.00 uur richting Lienden en ben er mooi op tijd. Beide assistenten zijn er al en we gaan gezamenlijk naar de bestuurskamer. Onderweg komen we Hans Kraay jr. al tegen; hij heet ons welkom en loopt mee naar de bestuurskamer. In de bestuurskamer praten we over het lopende seizoen en de belangen die er vandaag op het spel staan. Om 13.45 uur geef ik het sein dat we ons gaan verkleden en daarna doe ik mijn warming up. Mijn assistenten controleren de goals en de kleuren van de tenues van beide keepers en alles erom heen. Om 14.20 uur ga ik samen met mijn assistenten naar binnen en bespreek met hen de afspraken voor tijdens de wedstrijd. Hans Kraay jr. komt nog binnen om ons succes te wensen( hoezo beïnvloeding). Om 14.25 uur gaan we gezamenlijk het veld op en kan de wedstrijd beginnen. De 1e helft is FC Lienden heer en meester en komt Quick ’20 er niet aan te pas.

FC Lienden leidt dan ook in de 1e helft met 2-0, er gebeurt verder weinig. In de rust komt er een coach van de KNVB binnen die speciaal voor de assistenten is gekomen om ze enkele tips te geven.
Na de rust zien we een heel ander Quick ’20. Ze nemen het initiatief over en zijn duidelijk sterker. De vlam slaat bijna in de pan als Quick ’20 een scheidsrechtersbal bijna in de goal van FC Lienden schiet. Keeper Ronald Jansen (ex Willem ll) van FC Lienden kan maar net redding brengen. Nadat alles weer gesust is kan de wedstrijd verder. In de 70e minuut scoort Quick ’20 uit een vrije trap van 25 meter. De spanning is helemaal terug in de wedstrijd en het tijdrekken gaat beginnen. Geen probleem, de tijd wordt gewoon bijgeteld. De wedstrijd gaat op en neer met een duidelijk beter Quick ’20, die nog een bal op de paal schieten en er wordt nog een bal van de lijn gehaald.

De klok op het sportpark geeft 45 minuten aan maar op mijn horloge staan nog 7 minuten te spelen. Zodra de 45 minuten op de klok staan begint Hans Kraay jr. te roepen dat het tijd is. Dit houdt hij knap lang vol maar daar maken we ons niet druk om, de tijd van de scheidsrechter is bepalend.
Na de blessuretijd fluit ik voor het einde van de wedstrijd. FC Lienden blij, Quick ’20 teleurgesteld. Na de wedstrijd komt de coach van de KNVB nog even binnen om een aantal afspraken die in de rust gemaakt zijn te bespreken. Hij geeft een compliment voor de manier van fluiten en vond het een echte wedstrijd vol strijd in de 2e helft. Nadat we gedoucht hebben gaan we naar de bestuurskamer waar de wedstrijd nog wordt besproken.

Na een hapje en een drankje gaan we richting Esbeek.
Onderweg nog even onze Joost bellen voor de uitslagen van het 1e elftal en natuurlijk ook het 3e. . Allebei hebben ze een goede kans op het kampioenschap. De uitslagen zijn positief en de concurrentie heeft punten laten liggen, mooier kan het niet.
Tijdens de rit naar huis nog even de wedstrijd de revue laten passeren; voor mijn gevoel is het goed gegaan. Om 18.30 uur rijden we weer de Lowerik binnen, snel wat eten en studio sport kijken. Op naar de volgende wedstrijd RCS- WSC op paaszaterdag in Oost Souburg met de gebroeders de Nooijer (ex Sparta en Feyenoord).

Wat is fluiten toch een mooie hobby.

Groeten,

Ad Hesselmans.

Lees meer
  1486 Hits
  0 reacties

Coöperatie Esbeek wordt gesteund door:

Redactie & Fotografie: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Voor vragen over de Coöperatie: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Webdevelopment: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.